Ading Skoplje

Protivpožarna zaštita metala na 30 i 60 minuta sa važećim atestima.

Protivpožarna zaštita kablova.

Hidroizolacija betona.

Epoksidni podovi.

Sportski podovi.

Aditivi za beton.

Ading

Prodaja svih proizvoda Ading-a na upit: http://www.en.ading.com.mk