Hidroizolacija

Hidroizolacija podvožnjaka, nadvožnjaka, mostova, puteva i tunela.

Do sada je rađeno na mnogim lokacijama kao što su:
– Hrvatske autoceste
– Razni tuneli i mostovi u Bosni i Hercegovini itd.